วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เทียนพรรษาของโรงเรียนเรา


คุณครูกัลยารัตน์เดินตรวจดูความเรียบร้อย

ผอ.และคณะครูร่วมงานวันสำคัญ

คุณครูภคินีร่วมหล่อเทียน

คุณครูกัลยารัตน์ร่วมหล่อเทียนด้วยเช่นกัน

หนูๆๆก็ทำได้ค่ะ

ระดับชั้นประถมศึกษาขอแจมด้วย

คุณครูกองแก้วร่วมบุญเวียนเทียน

บรรยากาศเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ร่วมบุญใบหน้าแจ่มใสทั้งครูและนักเรียน